Elektrické zariadenia pod dohľadom

Elektrické zariadenia a spotrebiče, ktoré máme vo svojej domácnosti nepodliehajú zo zákona potrebe pravidelných revíznych kontrol. Revízne kontroly však musia dodržiavať zamestnávatelia, ktorí majú na svojej prevádzke či už rôzne stroje, spotrebiče či ručné náradie. Revízna kontrola je dôležitá z hľadiska funkčnosti a životnosti spotrebičov a zariadení. Na jednej strane je revízna kontrola potrebná na to, aby zamestnávateľ s istotou vedel, že zariadenie vykonáva svoju funkciu v 100 % stave.

kontrola zariadení

Takisto sú revízne kontroly dôležité na odhalenie prípadných nedostatkov zariadenia. Zanedbané a poškodené zariadenie môže spôsobiť ujmu na zdraví či majetku zamestnanca. Interlogic.sk je spoločnosť, ktorá sa špecializuje v oblasti výkonu odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení. V zmysle ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny podľa vyhlášky sú odborné prehliadky povinnosťou pre každého zamestnávateľa. Interlogic.sk poskytuje klientom služby v oblasti konzultácií až po projektovú dokumentáciu a samotné vykonanie odbornej prehliadke a revíznej skúšky. Interlogic.sk ponúka takisto návrh a projekt systémov, ale aj odbornú montáž.

revízia

Takisto je samozrejmosťou kvalitná technická podpora, individuálny prístup pre každého klienta a poradenstvo. Pre každého zamestnávateľa by malo byť zdravie zamestnancov prvoradé a preto by nemal revízne kontroly zanedbávať. Revízne kontroly sú však povinnosťou aj zo zákona. Obráťte sa preto na spoločnosť Interlogic.sk, ktorá vám revíznou kontrolou pomôže a zabezpečí všetky náležitosti.

Ponuka Interlogic.sk.

Veľmi časté sú revízie elektrických zariadení a spotrebičov, ktoré máme na pracovisku. Takisto musia bezpodmienečne revíznej kontrole podliehať aj stroje. Elektrický stroj vrátane riadiacich systémov a inštalácie. Revíznej kontrole podlieha takisto aj ručné náradie.