Na aké dávky máte nárok?

Sociálna poisťovňa má naozaj široké portfólio dávok, na ktoré môžete mať nárok. O niektorých ste možno ani nevedeli. Je dobré mať prehľad. Druh dávky rovnako ako aj jej výška záleží od toho, aký druh poistenia a jeho trvania ste mali. Iné dávky plynú z nemocenského poistenia a na iné dávky máte nárok z titulu dôchodkového poistenia alebo poistenia v nezamestnanosti. Podmienkou pre získanie nároku na dávku je ale riadne prihlásenie do sociálnej poisťovne. To má na starosti zamestnávateľ. V prípade nemocenského poistenia máte nárok na dávku: nemocenské, materské, tehotenské, ošetrovné a na vyrovnávaciu dávku. V prípade dôchodkového poistenia máte nárok na dôchodkovú dávku: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok.

Viete na čo máte nárok?

V prípade poistenia v nezamestnanosti sa jedná o dávku v nezamestnanosti. Záleží od toho, ako je poistený váš zamestnávateľ. Predstavuje to teda garančnú dávku alebo pri úrazovom poistení sa jedná o tieto dávky: úrazový príplatok alebo úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, pozostalostná úrazová renta, jednorazové odškodnenie, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením alebo náhrada nákladov spojených s pohrebom. 

Zamestnávateľ sa musí riadiť zákonom a zamestnanca riadne prihlásiť do sociálnej poisťovne

Samozrejmosťou je, že k získaniu každej z dávok musíte splniť dané podmienky, ktoré k jednotlivým dávkam prislúchajú. Podmienky slúžia k objektívnemu posúdeniu a zamedzeniu zneužívania systému. Ak ste zistili, že zamestnávateľ si neplnil svoje povinnosti a sociálne poistenie nehradil, na dávky máte nárok. Rozhodujúcim faktorom je prihlásenie do sociálnej poisťovne. Preto aj následné nezaplatené poistenie sociálna poisťovňa vymáha od zamestnávateľa. Vyplýva to z práv a povinností zamestnanca a práv a povinností zamestnávateľa.